– Staves habilitet er vurdert

Da avisen Fremover onsdag omtalte et brev fra Avinor til Samferdselsdepartementet, trakk avisen også frem at en av saksbehandlerne er andværingen Jørn Stave. Avinor svarer at man har vurdert og ivaretatt habilitetsspørsmål.

Jørn Stave.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Stave, som har bakgrunn fra Forsvaret, har vært lufthavnsjef ved Andøya lufthavn, men i fjør høst byttet han jobb i Avinor, og jobber nå med koordinering av samarbeidet mellom Avinor og Forsvaret.


Antyder at Forsvaret bør overta driften av Evenes

Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.Utelukker ikke at Avinor-krav vil gi økte Evenes-kostnader

Forsvarsdepartementet kan ikke utelukke at investeringer som Avinor må gjøre vil føre til at Forsvarets etablering på Evenes blir dyrere enn fire milliarder kroner.Avinor må investere flere hundre millioner på Evenes på grunn av Forsvaret

Mange av investeringene er ikke nødvendige for sivil bruk av flyplassen. Nå ber de Samferdselsdepartementet avklare hvem som skal ta regningen.Vedtar investeringer på Evenes

Stortinget vil i dag vedta investeringer på inntil 1,8 milliarder kroner for oppbygging av infrastruktur for maritime patruljefly på Evenes.


Han har permisjon fra jobben som lufthavnsjef for Andøya lufthavn.

Samarbeidet mellom Avinor og Forsvaret er i ferd med å bli et hett tema i forbindelse med Forsvarets etablering og oppbygging på Evenes. avinor er kritisk til prosessen og mener at selskapets og sivile passasjerers behov ikke blir ivaretatt godt nok.

Avinor frykter også at selskapet blir nødt til å gjennomføre store investeringer på Evenes og at disse kostnadene blir lempet over på flyselskapene og passasjerene.

Fremover

Et av brevene fra Avinor ble sendt til Samferdselsdepartementet i juni i fjor. En av saksbehandlerne er Jørn Stave.

Dette skriver Fremover om Staves rolle:


Andøya lufthavn har fått ny sjef

Andøya lufthavn skal nå dele sjef med Bardufoss lufthavn ut 2019. Jørn Limo ser store muligheter for utviklingen av flyplassen. Tidligere lufthavnsjef, Jørn Stave skal jobbe med koordinering av  samarbeidet mellom Avinor og Forsvaret.


Brevet er skrevet under av konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Saksbehandlere er Jon Sjølander og Jørn Stave.

Jon Sjølander er konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor.

Jørn Stave er lufthavnsjef på Andøya lufthavn med permisjon for å bistå konsernstaben i Avinor med forsvarsrelaterte spørsmål. Stave var fram til mandag også medlem av Facebook-gruppen Bevar Andøya Flystasjon.

Vurdert og ivaretatt

Dette svarer Gurli Høeg Ulverud, som er kommunikasjonssjef i Avinor:

– Jørn Stave er lufthavnsjef på Andøya men har permisjon for å bistå hovedkontoret i dette prosjektet. Når det gjelder habilitetsspørsmålet er dette vurdert og ivaretatt. Avinors etiske retningslinjer har egne bestemmelser om habilitet og interessekonflikt. Bestemmelsene er del av konsernets grunnleggende regler for personlig adferd, og er en av faktorene som vurderes med tanke på korrupsjonsrisiko.

Når det gjelder Staves medlemskap i Facebook-gruppen «Bevar Andøya Flystasjon», skriver hun følgende:

– Stave var fram til mandag medlem av Facebook-gruppen «Bevar Andøya Flystasjon». Han har primært vært med i denne gruppen for å følge debatten som har foregått der. Det er helt normalt å melde seg inn i ulike fora for å følge med, ikke nødvendigvis for å støtte alt som blir sagt der.