Bleik Fisk med overskudd

Bleik Fisk As hadde et overskudd før skatt på 676.208 kroner i fjor.
Andøy

Det var ned fra 1,44 millioner kroner i 2017.

Bleik Fisk er et eiendomsselskap, som eier bygningene til fiskeindustribedriften på Bleik. Selskapet kjøper ikke fisk i egen regning, men leier ut bygget til J. M. Nilsen Fisk på Nordmela.

Bleik Fisk As omsatte for 3,4 millioner kroner i fjor, som var ned fra 3,6 millioner kroner i 2017.

Bleik Fisk har en totalbalanse på 5,2 millioner kroner. Egenkapitalen er bokført til 2,3 millioner kroner. Omløpsmidlene var ved nyttår bokført til 1,8 millioner kroner, mens kortsiktig gjeld var på 365.588 kroner.