13 forelegg på sjøen

13 personer har fått forelegg etter at politiet sammen med flere andre etater har utført kontroll på sjøen i Lofoten og Vesterålen.

KONTROLL: Politiet har, sammen med andre etater, gjennomført kontroller på sjøen i Lofoten og Vesterålen. Over 60 båter er kontrollert og det har resultatert i totalt13 forelegg.  Foto: Politiet i Nordland

Andøy

– I sommer har politiet i Vesterålen gjennomført samhandlingskontroller sammen med Kystvakta, Fiskeridirektoratet, og Statens naturoppsyn, melder politiet i Nordland på Facebook.

– Fra Andøya i nord til Vågan i sør har vi så langt kontrollert over 60 småbåter opp mot promille og redningsvest. Dette i tillegg til at våre samarbeidsaktører har gjort sine kontroller opp mot fiskeri og miljø. Målet med kontrollvirksomheten har vært å avdekke, samt forebygge fiskeri-, miljø- og sjøfartskriminalitet i havområdene i og rundt Lofoten og Vesterålen, skriver politiet videre.

Kontrollen har gitt resultater. For i rundt 20 prosent av kontrollene medførte kontrollen forelegg til noen om bord i båten.

– Så langt har dette resultert i 11 forenklede forelegg for manglende redningsvest ombord, samt to forelegg for manglende båtførerbevis, melder politiet, som sier at kontrollene vil fortsette.

– Kontrollene vil fortsette gjennom hele sommeren og forhåpentligvis vil det flotte sommerværet fortsette i lang tid fremover, til glede for oss på jobb og båtfolket for øvrig. Fortsatt god og trygg sommer på sjøen ønskes fra Politiet i Nordland, heter det avslutningsvis.