P8-fly på Andøya

– Skal følge russisk militærøvelse vest av Helgeland og Andøya

– De amerikanske P8-flyene skal hjelpe Norge med økt situasjonsforståelse i forbindelse med en varslet russisk øvelse, sier pressetalsmann Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

RUSSLAND: De tre amerikanske P8-flyene er på Andøya for å følge en russisk militærøvelse som starter 14. august, blant annet i områder vest av Andøya.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Han sier at Russland har varslet øvelse i fire ulike områder utenfor norske-kysten fra 14. til 17. august, og at en større gruppe russiske fartøyer er på vei til disse områdene.

– Det ene området ligger 140 nautiske mil ut fra 12-milsgrensen vest av Helgeland. De tre andre områdene ligger 50, 200 og 230 nautiske mil ut fra 12-milsgrensen vest og nordvest av Andøya, sier Tonning Olsen.

Han sier at Russland har varslet øvings- og skyteaktivitet i disse områdene, som har en diameter på 55 til 88 nautiske mil.

– P8-flyene er et ledd i en planlagt aktivitet med våre allierte. Flyene er stasjonert på Andøya for å øke situasjonsforståelsen. Når det er økt russisk aktivitet i området, er det naturlig at også Forsvaret øker vår aktivitet, sier Tonning-Olsen.

Han sier at de fire områdene ligger i internasjonalt farvann og at Russland har rett til å øve i disse områdene.

– Det er fiskeaktivitet i disse områdene, men det er den som har varslet om bruk av områdene som har ansvaret for sikkerheten i områdene, sier Tonning-Olsen.