Frigir navn på omkommet person på Andenes

Det var den 44 år gamle Per Kristian Pettersen, bosatt på Andenes som ble funnet død i sjøen ved Andenes søndag 21. juli i år.

NAVN; Det var den 44 år gamle Per Kristian Pettersen fra Andenes som ble funnet omkommet i sjøen på østsiden av Andenes søndag 21. juli. Politiet i Nordland har, i forståelse med famiien, frigitt navnet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Politiet i Nordland har, i forståelse med familien, frigitt navnet på den omkomne personen.


Død person funnet i havet:

– Behandles som en ulykke

– Vi føler oss trygg på identiteten til den omkomne og familien er underrettet, sier politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik.

 

– Avdøde er obdusert ved UNN, og en foreløpig obduksjonsrapport konkluderer med drukning. En fullstendig obduksjonsrapport vil ta ytterligere 2 til 3 måneder å ferdigstille idet en avventer prøvesvar.

Politiet behandler fremdeles saken som en tragisk ulykke. Politiet har ikke kommet nærmere et konkret tidspunkt for ulykken, men har som følge av taktisk og teknisk etterforsking holdepunkter for å si at den har funnet sted innenfor 16 timer før avdøde ble funnet, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Fant gummibåt

Det ble funnet en gummibåt flytende et stykke unna der Pettersen ble funnet. Politiet har tidligere uttalt at man setter dette funnet i sammenheng med ulykken. Pettersen ble funnet av enturgåer i området ved Andøy videregående skole.


Død mann på Andenes er identifisert

Politiet fant tom gummibåt etter at mann ble funnet død

Den omkomne mannen som fløt i sjøen på Andenes i går blir sendt til obduksjon i dag. Etter funn av en tom gummibåt i nærheten anses det som en drukningsulykke.

 

– Politiet har på dette tidspunktet ingen ytterligere opplysninger å komme med i denne saken, opplyser politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik.