«Gratulerer Andøyposten»

Andøy

10. august er det 40 år siden den første utgaven av Andøyposten ble gitt ut. En ultralokal avis for alle som bor i Andøy kommune, og for alle de som har et forhold til Andøy kommune.

Andøyposten har hatt et stabilt opplag (volum av abonnenter, kjøpere og lesere) gjennom mange år, og selv om omlegginger i mediebransjen har ført til endringer også for Andøyposten, har avisen klart å holde på markedsandelene sine.

Dette kommer ikke av seg selv, men fordi god journalistikk ligger i bunn for arbeidet som gjøres. Andøyposten kjenner Andøy, og andværingene vet at de kan stole på Andøyposten. Avisen følger livsløpet til befolkningen, fra vugge til grav. Redaksjonen velger ut gode saker, prioriterer, og er heller ikke redd for å gi seg i kast med vanskelige og store tema. Det som er viktig for Andøy er viktig for Andøyposten.

Vi vil påstå at Andøyposten er den viktigste talerstolen for alle som ønsker å delta i den offentlige debatten, og holde seg orientert om det som skjer. Det at avisen har så stor og lojal lesermasse, gjør at Andøyposten fortsatt er det viktigste organ for kjøp og salg i Andøy.

Andøyposten kommer ut som papiravis og e-Avis to ganger per uke. Sammen med søsterbedriften VOL Vesterålen Online holder de deg oppdatert til enhver tid. Der VOL noen ganger må ta de hurtige nyhetene, kan Andøyposten gå mer i dybden og bredden, og belyse sakene fra ulike ståsteder.

I 2009 solgte Adolfsen-familien seg ut og aksjemajoriteten (79,82 %) ble hos Harstad Tidende AS/Polaris Media Nord-Norge AS. Vårt konsern har en langsiktig strategi for medieutviklingen i Vesterålen. Vi må tilpasse oss nye driftsformer, men en ting står fast; Vi skal være best i våre lokale markeder gjennom å være best på lokale nyheter og informasjon, i og om lokalsamfunnet.

Våre utgaver skriver hverdagshistorie hver eneste uke. I jubileumsutgaven får du en smakebit av hvordan Andøyposten ble til for 40 år siden og hva den betyr for andværingene. Vi er stolte av vår bedrift Andøyposten AS og vi er stolte av å ha lokale arbeidsplasser. Vi ønsker fortsatt god medieutvikling i Andøy og håper at du som kjøper/leser og annonsør, fortsatt føler at Andøyposten er viktig for deg i hverdagen. Vi skal anstrenge oss for å innfri forventningene til oss.

Til slutt vil jeg ønsker deg god lesning, og gratulerer både ansatte og kunder med jubileet.