Reiselivsstrategi for Vesterålen:

– Vinn-vinn for Andøy

Formannskapet i Andøy var mandag ganske lunkne til den nye reisemålsstrategien til Visit Vesterålen. Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen mener strategien er en vinn-vinn-situasjon for Andøy.

VINN-VINN: – Kvalsafari skal fortsatt være en signatur for Vesterålen og vil fortsatt bli frontet i markedssammenheng, men vi må utvikle flere attraktive «lokomotiver» i Vesterålen dersom vi skal lykkes med å utvikle et bærekraftig, helårig og lønnsomt reiseliv i Vesterålen, skriver Astrid Berthinussen, som er reiselivssjef i Visit Vesterålen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Andøy

Berthinussen var ikke tilgjengelig for kommentar da VOL publiserte saken fra formannskapet i Andøy mandag. Hun har derfor sendt denne skriftlige kommentaren, som vi gjengir i sin helhet.


Formannskapet i Andøy:

Skeptisk til reiselivsstrategi

Politikerne i Andøy er mildt sagt skeptisk til forslaget til ny reisemålsstrategi for Vesterålen. – Det er nesten som man viker unna på å være ærlig om hva som er lokomotivet i reiselivet, sa Hermod Bakkevoll (KrF). 

 

– Strategien heter «bærekraftig vekst mot 2025», og er et rammeverk for å ta ut vekstpotensialet i hele Vesterålen som reisemål på en bærekraftig måte. Kvalen er absolutt en spydspiss i Vesterålen og det skal den selvsagt fortsatt være. Strategien understøtter på alle måter de ambisjonene Andøy har for egen videre utvikling som reisemål, og vil alltid være et av de bærende satsningsområdene for reisemålsutviklingen i regionen. Men strategien er også utformet slik at den fanger de satsningene som gjøres i hele Vesterålen, og understøtter de ambisjonene og potensialene som ligger i alle kommunene, skriver Berthinussen.


Bø kommunestyre:

Glad for reiselivsstrategi for Vesterålen

Reiselivssjefen i Vesterålen sier at reiselivsnæringene bidrar til vekst i hele regionen, samtidig som potensialet er stort for ytterligere vekst. Reiselivsstrategien ble tatt godt imot i Bø.

 

– Derfor er dette en strategi som ikke ser på ett produkt og markedsføring av en opplevelse i én kommune, men hvordan vi kan videreutvikle hele Vesterålen på en god måte. En vinn-vinn for Andøy, de andre kommunene og for Vesterålen som et sterkt reisemål som har flere ben å stå på. Konkrete eksempler på det er investeringen i nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes til 200 millioner og nytt hotell på Sortland, også til nærmere 200 millioner. Det er allerede over 30.000 personer som går Dronningruta i Øksnes årlig, og de jobber nå aktivt med å ta ut potensialet som ligger i det, fortsetter Berthinussen.

– Kvalsafari skal fortsatt være en signatur for Vesterålen og vil fortsatt bli frontet i markedssammenheng. Visit Vesterålen arrangerer løpende presse- og salgsturer, anslagsvis 90 prosent av disse er på kvalsafari. Alle hovedbrosjyrer har kvalen på forsiden og har hatt det i veldig mange år. Appen til Vesterålen har en kvalspore, logo til Visit Vesterålen er en kvalspore, bakgrunn på standene når vi er på workshops er kval, trykk og andre produksjoner har over 90 prosent kval. Kvalen blir absolutt løftet frem som en spydspiss, skriver Berthinussen.


Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.

 

– Det å ha et sterkt signalprodukt betyr ikke at vi ikke skal utvikle andre potensialer for vekst, etableringer og nye gode opplevelser i hele regionen. Vi må utvikle flere attraktive «lokomotiver» i Vesterålen dersom vi skal lykkes med å utvikle et bærekraftig, helårig og lønnsomt reiseliv i Vesterålen. Det er dette strategien legger opp til, og den er allerede vedtatt av Regionrådets arbeidsutvalg, reiselivsutvalget og i tre av vesterålskommunene (Sortland, Hadsel og Bø). Forventingen er at Øksnes og Andøy nå gjør det samme, slik at vi får et fellesskap rundt utviklingen av reiselivet der alle drar i samme retning. Reiselivsnæringen er allerede flinke til å samarbeide på tvers av kommunegrensene, framsnakke hverandre og stiller seg helt og holdent bak denne strategien, skriver Berthinussen.