Nye politivedtekter:

Fortsatt lov med hund og katt på Andenes

Husdyr kan ikke vandre fritt på Andenes, men det er fortsatt lov med kjæledyr som hund og katt. Og politikerne vil følge med utviklingen av campingturismen i Andøy.

CAMPING: Uorganisert camping, som her i havneområdet på Andenes reguleres av politivedtekten, og er et område politikerne i Andøy vil følge med.  Foto: Jørn Aune

Andøy

En av sakene formannskapet i Andøy behandlet mandag, er forslaget til ny politivedtekt i Andøy. Den nye vedtekten er basert på en standardvedtekt som Politidirektoratet har utarbeidet.

I samarbeid med politiet i Andøy har imidlertid rådmannen foreslått noen lokale tilpassinger når det gjelder camping og husdyr.

VOL har tidligere omtalt forslaget i egen sak.


Vedtar ny politivedtekt for Andøy:

Vil ikke forby tigging og husdyr kan ikke vandre fritt på Andenes

Tigging vil være tillatt i Andøy og det blir forbudt med sau og andre husdyr uten tilsyn på Andenes. Det fremgår av forslaget til ny politivedtekt.


Debatten i formannskapet kom til å handle om nettopp camping og husdyr.

Senterpartiets Knut Nordmo synes punktet om husdyr og Andenes var for lite presist og ville beholde det som står i den nåværende politivedtekten.

Der står det følgende:

«På stedet Andenes er det forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Kommunestyret kan senere bestemme at også andre tettsteder kommer inn under denne bestemmelse. Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.


Andøy sender politivedtekter på høring

Andøy kommune har sendt sitt forslag til endrede politivedtekter på høring.

 

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.»

– Dette er et punkt som berører både beiteloven og gjerdeloven. Jeg synes det er fornuftig å videreføre teksten vi har i politivedtektene, sa Nordmo og fikk full støtte fra resten av formannskapet til denne endringen.

Sauer

På Andenes er det først og fremst sauer som har vært et problem de seneste årene.

Høyres Matz Abrahamsen mente at et forbud mot husdyr på Andenes ikke var ønskelig utfra næringsinteresser.

– Andenes er helt fra Toften og utover. Det er kanskje ikke ønskelig med forbud for hele området, men vi må finne gode løsninger på saueproblematikken, sa Abrahamsen.

Gjelder ikke hund og katt

Noen har lurt på om begrepet husdyr også omfatter hund og katt, men det gjør det ikke. 

Hund og katt betegnes som kjæledyr, og det kan man fortsatt ha på Andenes. Her er det andre regler som gjelder, for eksempel båndtvang.

Camping

Et annet punkt som reguleres av politivedtekt er anledningen til å campe og telte.

– Camping ikke et stort problem i Andøy i dag, men det er noe vi må ha fokus på i tiden som kommer. Vi vil trolig oppleve vekst, og det er ikke kapasitet per dags dato dersom alle skal campe organisert, sa Hermod Bakkevoll.

– Det nytter ikke å ha et forbud mot camping i politivedtektene dersom det ikke håndheves, sa Andøylistas John Helmersen.


Containere på Andenes og Bleik:

Nå kan turistene kvitte seg med søppel

I mai bevilget kommunestyret 200.000 kroner for å ta hånd om turistsøppel. Nå er det plassert ut containere på Andenes og Bleik.

 

Forslaget fra rådmannen om dette punktet lyder slik:

«I tettbygde strøk er telting, camping eller lignende forbudt i offentlige parker, grøntarealer, friområder og ved vei, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.»

– Punktet om «ved vei» er utfordringen. Her må det skiltes, eller så må politiet kjøre rundt og håndheve dette. Dette er et stort inngrep i forvaltningen av reiselivet i Andøy, sa Robert Svendsen (MDG).

Noe forslag til endring ble likevel ikke fremsatt i møtet. Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret mandag 26. august.