Andøya flystasjon:

– Ikke en tapt sak, mener Knag Fylkesnes (SV)

– Andøya flystasjon er ikke en tapt sak, men jeg er bekymret for at man ødelegger kompetansen før man snur, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes på Andenes torsdag. 

STATUS: Tillitsvalgte fra Andøya flystasjon ga torsdag en statusoppdatering til SVs Torbjørn Knag Fylkesnes i et møte på Andenes. Knag Fylkesnes mener Andøya flystasjon ikke er en tapt sak.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Fylkesnes er stortingsrepresentant for Troms, og har markert seg som en sentral SV-politiker. Torsdag kom han til Andøy for å drive valgkamp for et SV som er tilbake i Andøy-politikken.


Lill Tyvold Berg-Olsen topper for SV i Andøy

Fra sentral posisjon i Ap til ordførerkandidat for Andøy SV

Lill Inger Tyvold Berg-Olsen blir ordførerkandidat for Andøy SV. – Dette er et bra tidspunkt å få Andøy SV opp å gå igjen, sier hun.

 

16 andværinger hadde tatt turen til kantina i Idrettshallen på Andenes for å møte Knag Fylkesnes og gi han informasjon om Andøya flystasjon og fiskerinæringen. Etter det åpne møtet, dro Knag Fylkesnes til Andøya Space Center i Oksebåsen for å få informasjon der.

– Vi har heist den røde fane på nytt og starter med et smell, sa møteleder John Helmersen ved starten av møtet.

Flystasjonen

Morten Sørlundsengen, Kjell Gunnar Myrseth og Finn Allan Westjord er alle tillitsvalgte ved Andøya flystasjon. De ga Knag Fylkesnes en statusoppdatering.


19 navn på lista til Andøy SV

Andøy SV er nå klar med hele valglisten til høstens kommunevalg. Den inneholder både nye og kjente navn i SV-sammenheng

 

– Vi lekker personell som en sil og har en bemanning som er langt under minimum, sa Sørlundsengen.

– Fra å ha minst andel pendlere i Luftforsvaret har vi nå mest, og den endringens startet med en gang vedtaket om å legge ned flystasjonen var gjort, fortsatte han.

– BEKYMRET: – Jeg er bekymret for at man ødelegger kompetansen ved Andøya flystasjon før man snur i saken, sa Torbjørn Knag Fylkesnes (SV), som her er sammen med Andøy SVs ordførerkandidat Lill Inger Berg-Olsen.  Foto: Jørn Aune

 

– Det er flere år siden vi hadde systemkollaps. Det tar nå over ett år å bli ferdig med vedlikehold på Orion-flyene, sa Myrseth.

– Vi burde vært fullt bemannet på Andøya for å klare innfasingen av de nye P8-flyene. Det gjør det krevende for dem som er igjen, og vi ser at unge som ville satse på Forsvaret når tar utdanning og søker seg ut av Forsvaret, sa Westjord.

Tapt eller ikke?

Rolv Solvoll var en av tilhørerne i møtet. Han spurte Knag Fylkesnes om han anså Andøya flystasjon som en tapt sak.

– Jeg tror ikke det er en tapt sak. Jeg er bekymret for at man ødelegger kompetansen og kulturen her før man snur. For man har gjort en tabbe med å legge ned. Det er for jævlig å se hvordan ett av de mest kompetente miljøene i verden systematisk bygges ned, sa Knag Fylkesnes, som videre mener at det som nå skjer med Forsvaret ikke er politisk styrt.

– Mitt inntrykk er at det ikke er den politiske ledelsen som har styringen. Dette er ikke noe Ine Eriksen Søreide eller Frank Bakke-Jensen har kommet på selv. Og det er en farlig utvikling, sa Knag Fylkesnes.

Fiskeri og romfart

Yngve Larsen i Andøy fiskarlag informerte Knag Fylkesnes om fiskerne syn på den planlagte satellittbasen og andre ting som skjer i havet utenfor Andøya.

– Vi har aktiviteten til det vi kaller Oksebåsen og vi har Forsvaret sine øvelser. Summen av alt dette gjør at vi er bekymret. isolert sett betyr ikke satellitt basen så mye, men det er summen av alt som bekymrer, sa Larsen.

Han sa videre at til nå har det vært mulig å håndtere dette lokalt i samarbeid mellom fiskerne og miljøet i Oksebåsen.

– Men nå er det blitt så mye at vi har koblet inn fiskarlaget, både på fylkesnivå og sentralt, sa Larsen.

EU-fisk og kongekrabbe

Johan Nordlund tok opp to andre saker med Knag Fylkesnes.

– Vi gir bort torsk for 6 milliarder til EU for at fiskere fra Austervoll skal få tilgang til å fiske etter kolmule i EU-sonen. Dette har vi ingen nytte av i nord. Det er i tillegg liten kontroll med EU-båtene som er her for å fiske torsk, sa Nordlund.

Den andre saken han trakk frem, er situasjonen for fjordfiskerne i Finnmark.

– Først var det selinvasjon og så kom kongekrabben. Nå stilles det stadig høyere krav til fjordfiskerne for at de skal få delta i konge-krabbefisket. Snart er fjordfiskerne i Finnmark borte. Dette er en økonomisk etnisk rensing, sa Nordlund.

Knag Fylkesnes sa at begge disse saken var noe SV hadde tatt opp i Stortinget.