Sendes ut på høring:

Jubel og miljøbekymring for satellittprosjekt

– Dette er større enn Andøya flystasjon med tanke på fremtidig potensiale, sa ordfører Jonni Solsvik om Andøya Spaceport. – Det går kaldt nedover ryggen når jeg ser miljøavtrykket, sa Andøylistas John Helmersen.

JUBEL OG MILJØBEKYMRING: Formannskapet i Andøy vedtok mandag å sende reguleringsplanen for Andøya Spaceport ut på høring. Det var både jubel for prosjektet og miljøbekymring i formannskapet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Formannskapet i Andøy vedtok mandag å sende detaljreguleringsplanen for Andøya Spaceport ved Nordmela ut på høring.


Slik blir Andøya Spaceport

Andøya Spacport vil gi 321 arbeidsplasser i anleggsfasen og inntil 350 når man begynner å skyte opp satellitter. Men det er også noen utfordringer, både når det gjelder støy, fiskeri og naturmangfold.

 

Dermed vil dem som mener seg berørt av prosjektet, gi sine innspill eller innsigelser til reguleringsplanen. Innspillene skal deretter behandles og vurderes før kommunestyret gjør endelig vedtak i saken, trolig i desembermøtet.


Støre frykter svenskene vinner romkappløpet

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter Andøya kan tape romkappløpet.

 

– Andøy kommune har levert på høyt nivå i denne saken for opprettholde fremdriften i prosjektet. Dette er på samme nivå som da Andøya flystasjon ble etablert på 1950-tallet. Jeg har store forventninger om at regjeringen bidrar så fort som mulig til dette prosjektet, sa Høyres Matz Abrahamsen.

Miljøhensyn

Andøylistas John Helmersen og Miljøpartiets Robert Svendsen var ikke like jublende.

– Det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg ser miljøavtrykket som dette prosjektet har. På den andre siden er behov for næringsutvikling. Det er en god del uavklarte spørsmål og jeg håper det kommer frem i høringsprosessen. Det er en god del svarte hull når det gjelder miljø og ulemper for fiskerinæringen, sa Helmersen.


Kiruna kjemper mot Andøya om satellitt-oppskytinger

Både på Andøya og i Kiruna ønsker man å bli først i Europa til å skyte opp romsatellitter.

 

– Dette er en del av industrialiseringsprossessen i Andøy med vindmøller, satelittoppskyting og landbasert oppdrett. Jeg savner en helhetlig vurdering av alt dette. Når det Andøya Spaceport er en bekymring jeg har, og det er forholdet til myr. Det skal tas ut 940.000 kubikkmeter myr. Dette er tre ganger Norges årsproduksjon av torv og vil medføre utslipp av 47.000 CO2. Det er store volumer. Jeg ønsker at Andøya Space Center tar tak i dette når det gjelder myr og klimapåvirkning, sa Svendsen.

Regjering og vann

– Jeg er glad for at prosjektet går fremover, men jeg er skuffet over regjeringen som ikke får ut fingeren og ikke klarer å bestemme seg. I verste fall kan somlingen fra regjeringen sette en stopper for prosjektet, sa Arbeiderpartiets Einar Åbergsjord.


Staten vil ha svar om satellittbase:

– Hva skjer dersom satellittbasen utsettes

Hva skjer dersom den planlagte satellittbasen på Andøya utsettes eller ikke bygges. Det er to av spørsmålene Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil ha svar på.

 

Han pekte også på at vannsituasjonen for anlegget må avklares.

– Man må se nærmere på vannkapasiteten. Jeg hadde ikke trodd at vann skulle bli en knapphetsressurs i Andøy, men det har vi opplevd i sommer, sa Åbergsjord.

– Større enn flyplassen

Ordfører Jonni Solsvik venter også utålmodig på svar fra regjeringen om man vil investere i dette prosjektet.

– Eierne, som er staten, må være klar over det ansvaret man har og at man er i en konkurransesituasjon. En base for satellittoppskyting kommer til å bli etablert, og ingen plass i Europa er bedre egnet enn Andøya. Med tanke på potensialet for fremtiden, er dette større enn etableringen av Andøya flystasjon. Derfor påligger det eierne et stort ansvar, og jeg er enig i den utålmodigheten som uttrykkes, sa Solsvik.

Varaordfører Knut Nordmo pekte på at regjeringen ikke har veldig lang tid på seg.

– Eierne må gi et tydelig signal i løpet av oktober. Hvis ikke vil styret i Andøya Spaceport sette foten ned for prosjektet, sa Nordmo.


Satelittbasen på Nordmela:

– Spennende planer, men bekymret over totalbelastningen

– Satellittbasen er spennende planer, men den har noen konsekvenser det er grunn til å snakke om, sier Ole Johnny Nilsen hos J.M. Nilsen Fisk AS på Nordmela.Andøya Spaceport ved Nordmela:

Andøyfiskerne kopler inn Norges Fiskarlag

– Dette er for komplisert for et lite fiskarlag. Derfor har vi koblet inn Norges fiskarlag og Nordland fylkes fiskarlag. Dette gjelder ikke bare Andøy og Øksnes, sier Odd Arne Mikkelsen i Andøy fiskarlag.Odd Roger Enoksen om konsekvensutredning:

– Ingen ting som stopper planene

– Det er ikke funnet noe som stopper planene, men det er noen områder der det må iverksettes tiltak, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center om konsekvensutredningen for satellittbasen.