Forsker på sameksistens:

Kampen mot gåsa på enga

Andøybøndene har nå forskere med seg i kampen for å overleve med stadig flere gressende gjess på enga.

sameksistens: Johnny Hansen (t.h.) er glad for å få hjelp av forskere til å prøve ut nye grassorter på enga som gåsa ikke er så glad i. Håpet er å få mer avlingsverdi igjen, selv om gåsa fortsatt beiter på enga hans. Fra venstre Ragnhild Renna (Norsk landbruksforskning), Sanne Holmgaard (NIKU), Ingunn Tombre (NINA) og Sigridur Dalmanndottir (NIBIO). alle foto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Sauebonde Johnny Hansen i Breivik sier at gåseplagene bare blir verre og verre.