Reagerer på manglende svar om avising ved Evenes

Toine C. Sannes i Miljøpartiet de Grønne, reagerer på manglende svar angående forurensing ved avising ved Evenes flystasjon.

Toine C. Sannes i MDG. Arkivfoto 

Andøy

Til Vol forklarer hun at det var dialog mellom Forsvarsbygg og Fylkesmannens i Nordland.

Saken gjaldt informasjon vedrørende Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn, og dokumentene har tittelen «konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn – Evenes».

Sannes sier Miljøpartiet De Grønne er svært opptatt av de miljømessige konsekvensene for Ramsar-områdene ved lufthavnen, og har bedt om innsyn i kommunikasjonen.

Fra Forsvarsbygg har Sannes fått svar at dokumentene inneholder forsvarshemmeligheter, og at papirene derfor ikke kan offentliggjøres.

Dette reagerer Sannes på:

– Forsvarsbygg kan gi offentligheten tilgang til dokumentene, ved å sladde de delene av dokumentene som inneholder forsvarshemmeligheter. Det gjøres i andre offentlige etater, og burde være fint mulig for Forsvarsbygg, sier hun til Vol og fortsetter:

– Med dette legger Forsvarsbygg opp til unødig hemmelighold og bidrar ytterligere til en allerede fryktelig dårlig prosess. Forsvarsministeren har allerede svært begrenset tillit når det gjelder vedtaket om å flytte overvåkningsfly fra en fullt fungerende base til ei internasjonalt vernet våtmark med ekstremt dårlig plass.


Militær aktivitet vil øke forurensningen:

Starter overvåking rundt Evenes Lufhavn

Avinor har i følge Fylkesmannen i Nordland startet overvåking av vannvegatasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet rundt Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

 

Manglende svar

Sannes sier videre at Miljøpartiet De Grønne vet veldig godt at å bygge en militær flybase rett ved et internasjonalt vernet vårmarkområde vil være ekstremt krevende.

Og løsningen for bruk av kjemikalier ved avisisng, sett opp mot utslippstillatelsen som gjelder er ikke svart på verken i KVU eller KS1. Flere år etter vedtaket er det altså fremdeles helt i det blå, hvordan flyene skal avises, sier hun.


Ny utslippstillatelse for Evenes lufthavn:

– Problematiske utslipp fra flyplassen over tid

– Utslippene av flyavisningvæske til Langvatn ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes er problematiske. Avinor må utarbeide en plan for bortledning av glykolholdig smeltevann fra flyavisingsområdet og snødeponi, slik at utslippet via kulvert til Langvatn stanses.

 

Kan ta saken til Stortinget

– Denne saken kommer jeg aldri til å gi meg på. Jeg har nå klaget på vedtaket om hemmelighold, og ser fram til å se hva som blir konsekvensene for Ramsar-området. Blir det avslag på klagen, tar jeg saken videre til Stortinget.    

Vol har forsøkt å kontakte Forsvarsbygg, men vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse om saken.


Avinor krever rangen på Evenes Lufthavn

Når Forsvaret skal bygge nye militære faciliteter på Harstad/Narvik Evenes Lufthavn, krever Avinor at de skal ha den endelige beslutningsmyndighet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltak på Avinors eiendom på Evenes.