Stor interesse for toppjobben i Andfjord Salmon

Andfjord Salmon AS søkte før sommeren etter CEO til selskapet.

Styreleder og gründer i Andfjord Salmon AS, Roy Bernt Pettersen, er godt fornøyd med at det er stor interesse for å bli CEO i selskapet.  Foto: innsendt

Andøy

– Interessen er svært stor for jobben. Vi har et tyvetalls søkere, også fra andre nordiske land, forteller styreleder Roy Bernt Pettersen i en pressemelding.


Stor interesse for Andfjord Salmon på Aqua Nor:

– Vi skal skrive havbrukshistorie

Interessen var stor da gründer Roy Bernt Pettersen presenterte teknologien bak Andfjord Salmon på akvakulturmessen Aqua Nor i Trondheim fredag formiddag.

 

Det unge selskapet, som ble notert på NOTC-listen på Oslo Børs denne uken, tar sikte på å ha administrerende direktør på plass i løpet den nærmeste tiden.

– Vi har mange svært godt kvalifiserte søkere, mange med topplederbakgrunn og relevant havbrukserfaring. Det er søkere fra hele Norge, samt fra andre nordiske land. Det er svært gledelig at det er så stor interesse for denne jobben. Det er viktig for både oss og Vesterålen, sier Pettersen.


Andfjord Salmon notert på Oslo børs

Nå er selskapet notert på NOTC-listen på Oslo Børs

 

Gründeren selv skal være arbeidende styreleder, samt ha ansvaret for konseptutvikling, ekspansjon og FoU-prosjekter. Prosessen med intervjuer er godt i gang, og vil pågå utover i september. Også for andre utlyste stillinger i Andfjord Salmon har det vært stor pågang. Det er Personalhuset i Bodø som har fått jobben med å bidra til rekrutteringen.

–  Det er både viktig og hyggelig at vårt nye selskap er så attraktivt. Vi har store ambisjoner og trenger alle de gode kreftene vi kan få tak i, sier Pettersen.


Andfjord Salmons:

Gigantisk sugerør til 160 meters havdyp

For å skaffe optimal vannkvalitet til produksjonen skal Andfjord Salmons legge en vannledning med en diameter på 2,5 meter ned til 160 meters havdyp i Andfjorden.

 

Andfjord Salmon AS har startet byggingen av det første oppdrettsbassenget på Kvalnes på Andøya. I de langsiktige planene inngår det en samlet produksjon på 60.000 tonn slaktet laks, egen settefiskproduksjon og slakteri. På kort sikt skal det ansettes totalt 17 personer i selskapet, men når de langsiktige planene realiseres vil selskapet sysselsette 200-300 årsverk.


LNS skal skal bygge første del av Andfjord Salmon-anlegget

Nord-Norges største anleggsentreprenørselskap er engasjert for å realisere første byggetrinn for Andfjord Salmon AS sitt anlegg på Andøya. Byggearbeidene skal starte i juni og laksesmolten skal svømme i det nye anlegget allerede om 12 måneder.Tannlege på Sortland og oppfinner fra Bø satser også:

Lakseprofil investerte i Andfjord Salmon

Jim Roger Nordly er en av dem som har investert penger i Andfjord Salmon.Informerte om Andfjord Salmon:

– Ser for oss 200 til 250 arbeidsplasser på lengre sikt

– Vi må tørre å tenke vekst, sa Roy Pettersen da han informerte formannskapet i Andøy om planene til Andfjord Salmon.