Fikk svar på spørsmål om oppskytingsbase

Andøy

Forleden stilte stortingsrepresentant for Senterpartiet, Willfred Nordlund spørsmål til næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen:


Det er flere som ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter – både i Sverige og i Skottland. Dersom regjeringen snart ikke bestemmer seg, kan Andøy gå glipp av flere hundre arbeidsplasser.
Tar regjeringen sikt på å komme med en avklaring om ja eller nei til Andøya Spaceport i løpet av året?

Røe Isaksen har svart på spørsmålet, noe han gjør på følgende måte:

Andøya Space Center har anmodet staten om egenkapital for å på forretningsmessig grunnlag investere i en oppskytningsbase på Andøya. Departementet er i samarbeid med eksterne rådgivere i ferd med å vurdere forretningscaset Andøya Space Center har presentert, med sikte på å avklare om oppskytningsbasen kan gjennomføres som en forretningsmessig investering. Regjeringen tar sikte på en avklaring så raskt som mulig, og før jul.