– Vil gjenreise tilliten til velgerne i Andøy

Andøy Høyre har vært det førende partiet i Andøy-politikken i 40 år. Men i høsten kommunevalg gikk det skikkelig galt.– Høyre slår seg absolutt ikkje til ro med resultatet i Andøy, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

IKKE FORNØYD: Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset er ikke fornøyd med Høyres valgresultat i Andøy, etter at partiet har vært størst i Andøy i 40 år. – Me skal sjølvsagt jobbe hardt fram mot komande val for å vinne attende tillit blant innbyggjarane, sier Aarset til VOL. Dette bildet er fra et Andøybesøk i 2017.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I 1979 ble Leif A. Iversen valgt til ordfører i Andøy og styrte kommunen i 16 år. Ved valget i 1995 havarerte det borgerlige samarbeidet i Andøy og Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen ble ordfører. Det skjedde i et valgteknisk samarbeid med Høyre.

I 1999 overtok Jonni Solsvik som ordfører. I 2019 får han avløsning av Senterpartiets Knut Nordmo.

Det betyr at Høyre har bestemt hvem som skal bli ordfører i Andøy i 40 år. I 2016 gikk partiet sentralt inn for å legge ned Andøya flystasjon. Det har endret bildet totalt.


Andøy: Senterpartiet samarbeider med Høyre

Lill Pettersen blir første kvinnelige varaordfører

Senterpartiet og Høyre fortsetter samarbeidet i Andøy slik at de to får til sammen fem medlemmer i formannskapet. Og Andøy får sin første kvinnelige politiske leder.


For fire år siden fikk Andøy Høyre 41,3 prosent av stemmene i Andøy, ni representanter i kommunestyret og var klart største parti. I år fikk Høyre 5,7 prosent av stemmene i Andøy og kun én representant i kommunestyret.

– Hva synes så Høyre sentralt om valgresultatet i Andøy?

– Høyre slår seg absolutt ikke til ro med resultatet i Andøy, og vi skal selvsagt jobbe hardt fram mot kommende valg for å vinne tilbake tillit blant innbyggerne. Jeg har selv vært på Andøya ved flere anledninger deisiste årene, og forstår at det blir reagert på nedlegging av flystasjonen. I prosessen med langtidsplanen for Forsvaret måtte vi ta mange vanskelige valg, og framlegget om å legge ned flystasjonen var noe av det vanskeligste. Og så må jeg få lov å legge til, at jeg tror det er en utfordring for enhver ordførerkandidat, uansett parti, å skulle ta over stafettpinnen etter vår alles Jonni Solsvik, som har hatt en helt spesiell rolle for Andøy-samfunnet, skriver Aarset til VOL.

Skuffet over partiet sentralt

Gjennom samarbeidsavtalen med Senterpartiet får Høyre og Matz Abrahamsen fortsatt plass i formannskapet. Da avtalen mellom de to partiene ble lagt frem, sa Abrahamsen at han var skuffet over drahjelpen fra partiet sentralt.


Her er det nye kommunestyret i Andøy

Oversikten over hvem som skal sitte i kommunestyre i Andøy i kommende periode, er klar.


– Først må jeg si at det er veldig gledelig at Høyre fortsatt har en hand på rattet i utviklinga av Andøy. Det tror jeg er bra for Andøy. Når det gjelder skuffelsen som Matz gir uttrykk for, tar jeg den til meg. Høyre har ambisjoner for Andøy-samfunnet, og jeg er sikker på at alle våre politikere som har vært på besøk i Andøy de siste åra, har opplevd et samfunn som har en kraft og vilje til å gå videre og skape nye arbeidsplasser og nye bein å stå på. Med folkene, naturen, reiselivet, havet og potensialet ved Space-centeret – er det muligheter i Andøy. Men da er det også nødvendig med Høyre-politikk, skriver Aarset.

– Har skjedd noe

Da Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon i 2016, var Stortinget enig om en merknad om «ekstraordinær statlig innsats» for Andøysamfunnet.

Tre år etter vedtaket er det fortsatt uklart hva denne merknaden vil medføre av statlig innsats og hva regjeringen legger i denne merknaden.

Aarset mener at noe har skjedd, men vil ikke svare ja eller nei på om Høyre har oppfylt merknaden eller ikke.

– At det har skjedd noe i form av statlig satsing, er det i alle fall ingen tvil om. Etter det jeg mener å ha oversikt over, er det bevilget 95 millioner i omstillingsmidler og 6,6 millioner kroner til NAROM/Andøya Space Center. I tillegg er det gitt 20 millioner i lån til Andøya Space Center. Og så er det ikke til meg å avgjøre hvilke videre satsinger som eventuelt vil komme. Men det er i alle fall ingen tvil om at vårt parti kjenner en forpliktelse til å følge opp Andøy-samfunnet videre, skriver Aarset.