NHO bestrider anløpsavgift for hurtigruten

– Det bestrides at kommunen har hjemmel til å kreve kundene av Risøyhamn kommunal anløpsavgift, skriver NHO Logistikk og Transport i et brev til Andøy kommune og Andøy Havn KF.

BESTRIDES: NHO Logistikk og Transport bestrider at Andøy kommune/Andøy Havn KF kan kreve anløpsavgift fra Hurtigruten AS i Risøyhamn.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Andøy kommune og Andøy Havn har en uavklart sak med Hurtigruten AS om anløpsavgifter for hurtigruteskipene i Risøyhamn.


Andøy Havn KF:

Forhandler med Hurtigruten om anløpsavgifter

Andøy Havn KF fikk et underskudd på 374.920 kroner i 2018. Foretaket får frist til 2021 med å betale tilbake til Andøy kommune. I årsberetningen kommer det fram at man nå forhandler med Hurtigruten AS om anløpsavgiften.

 

Anløpsavgiften hadde trolig vært uproblematisk dersom det ikke var for at kaia i Risøyhamn eies av Th. Benjaminsen AS og er dermed ikke ei kommunal kai.

I årsberetningen til Andøy Havn KF opplyses det at Hurtigruten AS er fakturert for 456.045 kroner i anløpsavgift. Hurtigruten AS bestrider dette kravet. Dersom Hurtigruten AS ikke betaler, vil Andøy Havn KF bli påført et tap.

– Har ingen kostnader

Nå kaster NHO seg inn i saken og ber Andøy kommune redegjøre for grunnlaget bak avgiften.


Bestrider fortsatt anløpsavgift

– Kravet om anløpsavgift bestrides av Hurtigruten, sier Stein Lillebo i Hurtigruten AS. Han sier at Andøy Havn KF fortsatt ikke har dokumentert kravet for hurtigruteskipenes anløp i Risøyhamn.

 

– Kommunen har for det første ingen kostnader knyttet til den aktuelle havnen. Det er videre staten ved Kystverket som har ansvaret for farvannsforvaltningen i hovedled og biled. Risøyhamn ligger direkte i leden, skriver NHO i brevet.

– Kommunen utøver ingen myndighetsutøvelse eller har tiltak i farvannet tilknyttet havnen. Det bestrides at det foreligger hjemmel for at kundene/brukerne til Th. Benjaminsen AS skal belastes noen andel av øvrige kostnader knyttet til administrasjon, kontorplasser, lys, strøm, telefon, kontorrekvisita, datautstyr, regnskapsføring eller lignende, fortsetter NHO, som videre påpeker at anløpsavgiften skal gå til å dekke kostnader.

– En anløpsavgift skal etter loven være kostnadsorientert. og ikke være en inntektskilde for kommunen, skriver NHO.

Vil ha orientering

Mandag behandlet formannskapet i Andøy regnskapet og årsrapporten til Andøy Havn KF for 2018.

– Er det mulig å få en orientering om anløpsavgiften, spurte Per Kristian Spjelkavik Elvan (Sp).

– Vi vil at styreleder (Andreas Haugen) stiller i kommunestyret for å svare på spørsmål, sa Yngve Laukslett (Sp).