Nytt system for merking av fyrlykter gjør det mer forutsigbart å ferdes på sjøen

Sjømerkesystemet for fyrlykter skal legges om langs hele kysten, inkludert i Vesterålen.
Andøy

Intensjonen med endringen er å gjøre det mer forutsigbart for dem som ferdes på sjøen. Dette innebærer at Kystverket går fra en særnorsk skjerming av fyrlykter til en såkalt internasjonal skjerming.

«Det vi oppnår er å følge de samme prinsippene som det internasjonale samarbeidet i IALA legger til grunn, og som de anbefaler. Den seilende trenger mindre tid til kartstudering underveis i seilasen om natten», heter det i et skriv fra Kystverket.

Totalt 1.900 fyrlykter skal legges om i forbindelse med prosjektet, som skal gå over flere år. Omleggingen startet i Nordland tidlig i år, der mesteparten av Lofoten ble lagt om til ny standard. Neste år fortsetter arbeidet nordover fra Gimsøystraumen, via Raftsundet, Vesterålen, inkludert Andenes og Risøyrenna, og deretter mot Toppsundet og Grytøya.