Tildeler den ene storkontrakten etter den andre

Selskapet HighComp fra Arendal vant anbudsrunden på byggingen av Andfjord Salmons gigantbassenget til gjennomstrømmingsanlegget.

Illustrasjon av Andfjord Salmons landbaserte oppdettsanlegg.  Foto: Arkiv

Andøy

Det skriver iLaks.no.