75 kroner for et gram

Marit Sunde fikk sjokk over å få 75 kroner i portostraff fra Posten for å ha sendt et brev som veide et gram for mye.

portostraff: Marit Sunde synes det er altfor galt at Posten må ta arme «frankeringssyndere» som uforvarende bommer på et gram når de sender et brev. 

Pasientene har gjerne strevd seg gjennom ubegripelige formularer for å få dekket sine utgifter i forbindelse med sykdom. Så skal de i tillegg måtte forholde seg til dette.

Andøy

Sunde forteller at hun er klar over Postens nitide tidsbruk av konvoluttveiing, så hun er veldig nøye med å veie sine konvolutter for å unngå portostraff.