Politiet har mistanke til hvordan Andenes-brannen oppstod

De har funnet en "sannsynlig årsak".

Politiet har mistanke om at en mobillader forårsaket brann på Andenes tidligere i uken. 

Andøy

En mobillader er utpekt som en sannsynlig årsak.