Kritisk til mindre åpenhet i Samskap

Robert Svendsen reagerer på Samskaps endrede praksis fra i fjor, med hensyn til å unnta alle søknader om Samskap-støtte offentlighet.

åpenhet: Samskapsstyremedlem Robert Svendsen mener at administrasjonen må ordne dokumenter på en slik måte at de ikke må unntas offentlighet. foto: mette-helene berger amundsen 

Andøy

Årets første styremøte i Samskap ble avholdt på Andøy Space Center tirsdag. Svendsen ønsket større åpenhet, samtidig som han ga kritikk for hvordan unntak fra offentlighetsloven og forvaltningsloven ser ut til å bli gjort på generelt grunnlag, og ikke en vurdering for hver enkelt sak.