Har levert råd om P8-flyene

Luftforsvaret leverte i går sitt råd om innfasing av P8-flyene til forsvarsstaben. Hva rådet går ut på, er det foreløpig ingen som vil si.

RÅD: Luftforvaret har nå levert sitt råd til forsvarssjefen om hvor de nye P8-flyene først skal stasjoneres når de kommer til Norge i 2022.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Forsinkelser med byggingen av hangaren til de nye overvåkingsflyene på Evenes gjør at Forsvaret vurderer hvor flyene skal tas i mot når de kommer til Norge i 2022.


Vurderer også innfasing av P8-flyene på Evenes

Forsvaret vurderer også innfasing av de nye overvåkingsflyene på Evenes, selv om basen ikke blir ferdig før flyene kommer til Norge. Det sier Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.


Nylig ble det kjent at Forsvaret også vurderer Evenes som en mulighet, selv om basen ikke står ferdig.

Har levert råd

Luftforsvaret måtte dermed ta en en runde for å vurdere Evenes som alternativ, og nå foreligger rådet til forsvarssjefen.

– Luftforsvarsstaben sendte sitt innspill til Forsvarsstaben tidligere i dag, skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i en e-post til VOL mandag.


Luftforsvaret måtte gå en ny runde for å regne på P8-kostnadene

Forsvaret sier at en avgjørelse om innfasingen av P8 er nært forestående i tid. Etter det VOL erfarer måtte Luftorsvaret og Forsvarsbygg gå en ny runde for å regne på kostnadene.


Hun er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Dette bekreftes ved forsvarssjefens kontor, men de kan der ikke si noe om hva rådet fra Luftforsvaret går ut på.