Nye overvåkingsfly:

Har vedtatt innfasing på Evenes

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vedtatt at de nye overvåkingsflyene får Evenes som midlertidig base inntil basen på Evenes er ferdig.

EVENES Her tar et amerikansk P8-fly av fra Andøya. Forsvarssjefen anbefaler nå at Evenes også blir midlertidig base for de norske flyene når de ankommer Norge i tidlig i 2022.  Foto: Stian Roen / Forsvaret

Andøy

Byggingen av hangaren og andre fasiliteter på Evenes til de nye P8-overvåkingsflyene er forsinket. De første flyene kommer til Norge i 2022, og man trenger derfor en midlertidig base for de nye flyene.


Godkjenner hangar til overvåkingsfly på Evenes

Luftfartstilsynet har gitt Avinor tillatelse til bygging av hangar til Norges nye overvåkingsfly på Evenes. Dermed går oppbyggingen på Evenes videre.


Forsvarsjefen har nå avgjort at innfasingen skal skje på Evenes.

Forsvarssjefen skriver at Andøya og Evenes er best egnet. I tillegg har man vurdert Gardermoen.

Kostnader

Forsvarssjefen skriver at en innfasing på Andøya vil koste 139 millioner kroner, fordelt på 77 millioner kroner i investeringer og 41 millioner kroner i drift.


Vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av P8

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa i Stortinget onsdag at han vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av de nye P8 overvåkingsflyene.


Evenes er beregnet å koste 113 millioner kroner, fordelt på 104 millioner kroner i investeringer og 6 millioner kroner i drift.

– Reell testing

– Forsvaret mener det er hensiktsmessig om flyene fases direkte inn på hjemmebasen Evenes i henhold til Stortingets beslutning. Det gir bedre mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene samt utvikling av operative konsepter, skriver forsvarssjefen. Videre peker han på at rekruttering og kompetansebygging vil være enklere på Evenes enn på Andøya.


Sjefsbytte for 133 luftving på Andøya flystasjon:

– Dere leverer langt utover det som forventes

Ny sjef for 133 luftving, Eirik Guldvog var først og fremst opptatt av å rose innsatsen til personellet, etter at generalmajor Tonje Skinnarland høytidelig innsatte ham ved å overlevere kommandokården som symbol på myndigheten.


– Evenes gir bedre mulighet for mer stabile familieforhold med mindre pendling i overgangsperioden, skriver forsvarssjefen.

Forsvarsjefens skriver videre at man vil komme tilbake med prioritering og behovsbeskrivelse for midlertidig infrastruktur