Optimistiske etter generasjonsskifte i And-Hus:

Gleder seg over at de unge tror på en fremtid i Andøy

Søskenparet Anja Pettersen (49) og Kenneth Pettersen Lyngseth (44) har fremtidstro i byggebransjen. Nå har de overtatt And-Hus fra faren Ole Konrad Pettersen (74). Han har drevet det tradisjonsrike byggefirmaet siden 1981.

fremtidstro: De nye eierne av And-Hus gleder seg over fremtidstro blant unge som gjenspeiler seg i husrenovering og store tilbygg. Fra venstre Kenneth Pettersen Lyngseth, Anja Pettersen og Maria Strøm Pettersen. 

Andøy

Anja har hatt et ansettelsesforhold i familiefirmaet i hele sin yrkeskarriere, siden hun var ferdig utdannet bygningsingeniør. Hun merker en positiv endring i folks fremtidstro siden stortingsvedtaket i 2016 om å legge ned Andøya flystasjon.