760 søknader om dagpenger ved permittering:

Ledigheten nær doblet i Vesterålen

Arbeidsledigheten er nær doblet i Vesterålen i løpet av 14 dager. Per 17. mars var det 676 arbeidsledige i Vesterålen og Lødingen.

ØKT LEDIGHET: Arbeidsledigheten har økt voldsomt i Vesterålen og Lødingen i løpet av 14 dager. Og det er kommet inn mange søknader om dagpenger under permittering.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Andøy

Ved utgangen av februar var det 375 ledige i de seks kommunene. VOL har fått tall fra NAV Nordland som viser utviklingen fra 3. mars. Da var det økt til 388 arbeidsledige i de seks kommunene.

Torsdag 12. mars kom regjeringens tiltak mot korona-smitten noe som gjorde at flere bedrifter måtte stenge dørene.

Per 17. mars var ledigheten steget til 676 ledige i Vesterålen – 288 flere enn per 3. mars.

Andel av arbeidsstyrken

3. mars

10. mars

17. mars

Lødingen

2,4

3,0

4,3

Hadsel

3,4

3,5

4,8

3,7

3,5

4,4

Øksnes

1,6

1,7

3,3

Sortland

2,1

2,0

4,6

Andøy

1,6

1,6

2,9

Sortland

Det er særlig Sortland som har fått flere ledige med 136. I Hadsel er det blitt 58 flere ledige, og 38 flere i Øksnes. Andøy har fått 30 flere ledige, mens Lødingen har fått 18 flere ledige og Bø har fått åtte flere.

Ved utgangen av februar var den prosentvise ledigheten i Andøy 1,7 prosent. 17. mars var den steget til 2,9 prosent. Det er den laveste prosentvise ledigheten i regionen.

I Hadsel var ledigheten på 3,3 prosent ved utgangen av februar. 1Per 17. mars var den på 4,8 prosent – høyest i regionen.

Reiseliv, service og butikk

Det er særlig tre næringer som peker seg ut når det gjelder økt ledighet.

Innen reiseliv og transport har ledigheten økt fra 37 per 3. mars til 89 per 17. mars. Innen serviceyrker har ledigheten økt fra 28 til 88 i samme perioden. For butikk- og salgsarbeid har ledigheten gått fra 36 til 86.

Det er fortsatt flest ledige i Vesterålen innen industriarbeid, men her har det vært en nedgang fra 128 per 3. mars til 112 per 17. mars.

Permitteringer

Det finnes ikke tall som viser hvor mange som er permittert i Vesterålen, men antall søknader om dagpenger under permisjon har nærmest eksplodert.

I uke 11 og 12 var det levert inn 760 søknader om dagpenger under permittering i Vesterålen. 684 av disse søknadene kom i uke 12.

Normalt er det mellom 20 og 30 søknader om dagpenger per uke i Vesterålen. I uke 11 var det totalt 104 søknader og i uke 12 725 slike søknader.

Noe er vanlige søknader om dagpenger, men det aller meste i de to ukene er søknader om dagpenger under permittering.

Flest i Sortland

I Sortland er det kommet inn 354 søknader om dagpenger etter permittering. Hadsel har 157 slik søknader, mens Øksnes har 90. Andøy har 85. Bø og Lødingen har 37 slike søknader hver.

Det finnes ikke oversikt over hvilke næringer som har flest permitteringer.