Olje- og energidepartementet: – Andmyran vindkraftverk får ikke utsatt frist

Olje- og energidepartementet har i dag omgjort NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene til følge.

Prosjekt Andmyran Vindpark AS. 

Andøy

NVE ga i 2006 Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Andmyran vindkraftverk med en installert effekt på 160 MW. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2010.

Andmyran Vind AS søkte om å endre den fastsatte fristen i konsesjonen for idriftsettelse fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021, og om å forlenge konsesjonstiden fra 31. desember 2045 til 31. desember 2051.

– Olje- og energidepartementet har foretatt en inngående vurdering og avveining av fordeler og ulemper ved en utsettelse ut fra energilovens krav, heter det i ei pressemelding fra OED.

– Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet. Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt. Dette hensynet har vært avgjørende i vurderingen om det skulle gis utsettelse av fristen i denne spesielle vindkraftsaken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Dette betyr etter alle solemerker kroken på døra for prosjektet. Vol har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med Prime Capital, som står bak planene på Andmyran.


Både Andøya vind og Naturvernforbundet i møte med departementet om Andmyran vindkraftverk. Dette kom de frem til

Både Andøya Vind AS og Naturvernforbundet har vært i møter med Olje- og energidepartementet (OED) om vindkraftverket på Andmyran. Utgangspunktet for møtene var imidlertid helt forskjellig.Andøya Vind:

– Har ikke lokket eller truet med ekspropriering

Stephan Klepsland avviser at Andøya Vind AS har truet Andøytorv med ekspropriering. – Vi har en avtale med grunneier som gir oss rett til å bygge vindturbiner, sier han.