Soldater i karantene på Andenes blir sittende

Fra i dag kan Forsvaret forflytte sitt personell som det vil uten å ta hensyn til lokale korona-regler, men soldatene på Andøya blir sittende.

Soldatene som har koronakarantene blir sittende på Andenes til i morgen. 

Andøy

Fredag ble det vedtatt en ny forskrift i statsråd. Forskriften slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.