Vil ha omkamp om barnehage og gatelys

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil ha omkamp om Åse barnehage og gatelys i Andøy. Totalt vil rådmannen justere kommunens budsjett med 6,98 millioner kroner.

OMKAMP: Det kan bli mange mørke gatelys i Andøy dersom politikerne denne gangen går med på rådmannens forslag om å stenge flere gatelys-  Foto: Tord Viken

Andøy

I sitt budsjettforslag for 2020 foreslo rådmann Kirsten Lehne Pedersen å legge ned Åse barnehage og i stedet tilby plass ved barnehagene i Risøyhamn og Dverberg.

Hun foreslo også å slukke en rekke gatelys rundt om i Andøy.


Berger Åse barnehage

Åse barnehage legges ikke ned slik rådmannen har foreslått. – Vi har Åse barnehage inne i vårt budsjett, sa Senterpartiets Lill Pettersen.


Politikerne gikk imidlertid ikke med på disse forslagene, og berget både barnehagen og gatelysene.


Mener nedleggelse av barnehage er «flaut for Sp»

Det var fullt hus og stort engasjement på Åse grendehus da ordfører og lokalpolitikere møttes for en dialog om fremtiden til Åse barnehage. – Ingen av oss har lyst til å gjøre dette, sa ordfører Knut Nordmo.


Nå vil rådmannen ha omkamp. Når formannskapet møtes 4. mai, ligger det saker om både stenging av barnehage og slukking av gatelys på bordet til politikerne.

Besparelser

Når det gjelder barnehagen, regner rådmannen med å spare 435.000 kroner i 2020 og 1.250.000 kroner i 2021.


Stenger ikke gatelysene

Politikerne i Andøy vil ikke stenge gatelysene i Andøy. Det ble klart i formannskapets møte mandag. – Dette handler om bolyst, trvisel og ikke minst trafikksikkerhet, sa varaordfører Lill Pettersen.


Når det gjelder gatelysene, regnes det med en innsparing pop 150.000 kroner.

– I den krevende økonomiske situasjonen Andøy kommune står i nå, finner rådmannen det nødvendig å legge fram saken på nytt (jfr egen sak om budsjettregulering 1-2020) som et av flere tiltak for å redusere/unngå underskudd i 2020, skriver rådmannen i saksutredningen.

Ingen avviksrapport

Da kommunestyret var samlet til nettmøte fredag, opplyste rådmannen at politikerne ikke vil få noen avviksrapport for regnskapet før tidligst i sommer. Flere påpekte at det var uheldig.


Budsjett ble vindkraftdebatt

– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran og vil kjempe mot til alt er bygget, sa Robert Svendsen (MDG). Budsjettdebatten i Andøy ble i stor grad en vindkraftdebatt.


– Vi skulle gjerne ha sett avviksrapporten, sier varaordfører Lill Pettersen.

– Senterpartiet skal ha et møte for å se på disse sakene, men jeg skjønner at forslagene kommer fra rådmannen på grunn av inntektssvikt, sier Pettersen.

– Det overrasker meg at dette kommer opp allerede nå, med de øknomiske utfordringene for kommunen blir ikke mindre., Jeg forstår rådmannen, men det er trist at det stadig blir omkamper og at lokalsamfunnet ikke kan få ro, sier Kjell-Are Johansen.

Opposisjonen var delt i synet på Åse barnehage, der deler av Ap og MDG ville legge ned barnehagen i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember i fjor.

Halvar Rønneberg (Frp) synes det er utidig at rådmannen tar omkamp på disse to sakene nå.

– Rådmannen må innfinne seg med det vedtaket kommunestyret gjorde i desember. I utgangspunktet kommer Frp til å stemme mot begge forslagene fra rådmannen, sier Rønneberg til VOL.

Budsjettregulering

De to nevnte sakene er en del av en budsjettregulering på totalt 6,98 millioner kroner som også skal behandles av politikerne.

Den største posten her, er redusert betaling av avdrag på lån med 6 millioner kroner.

Rådmannen foreslår også å kutte utgifter til helsestasjon, søppelhåndtering i turistsesongen, seniortiltak og tilskudd til aktivitet barn og unge.

– 2019 endte med et regnskapsmessig underskudd på 2,9 mill kroner, og et merforbruk på ordinær drift på 10,2 mill. Rådmannens ledergruppe har anslått at ca 7 av de ca 10 mill i merforbruk i fjor ikke er tatt høyde for i budsjett 2020, skriver rådmannen i sin saksutredning.