Nå har lokalhistorisk arkiv fått «Mannskapsavisa» i sin samling

– Det er jo noen av oss som over gjennomsnittet interessert i forsvarshistorie, sier Bjørnar Sellevold, som nylig overleverte en rekke tidsskifter til lokalhistorisk arkiv på Dverberg.

INTERESSERT: Bjørnar Sellevold har selv vært befal i Forsvaret og er over gjennomsnittet interessert i forsvarshistorie. Nå har han overlevert en del forsvarshistorisk materiale til lokalhistorisk arkiv på Dverberg.  Foto: Idar Nilsen

Andøy

Tidsskriftene stammer fra det såkalte Velferdsbygget i Skarsteindalen. Det er nå overtatt av Rammjäger MC klubb, og ble funnet i byggets kjeller.

MANNSKAPSAVISA: Mannskapsavis var forløperen til det man i dag kjenner som Forsvarets Forum.  Foto: Idar Nilsen

– Vi tenkte at dette kunne ha verdi for noen, sier André Lund, som tok kontakt med Bjørnar Sellevold.

Han har gått gjennom en del av materialet.

– Jeg trodde ikke det var så mye, men så kom de med et helt billass. Det er velferden som har tatt vare på dette, og det er også et fotoalbum som velferden har laget blant materialet, sier Sellevold til VOL.

Ellers er det samlet en rekke utgaver av Mannskapsavisa. Dette er en forgjengeren til det som i dag heter «F» eller Forsvarets forum.

– Det er også utgaver her av noe som heter «Militær orientering», som var et organ for alt befal i hær, sjøforsvar og luftforsvar og som ble utgitt av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps, sier Sellevold.

Nå er altså alt trygt forvart ved lokalhistorisk arkiv på Dverberg.