Nekrolog for Ingvild Bjørnstad Jensrud

– En solid sjef og foregangskvinne har gått bort

Ingvild Bjørnstad Jensrud gikk bort 5. mai i år, 53 år gammel.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy


Ingvild Bjørnstad Jensrud, født 7 september 1966, døde på morgenen 5 mai 2020. Hun etterlot seg sin mann, Henrik Johnsen og to bonusdøtre.

Ingvild startet sin militære karriere i 1988 på Luftforsvarets flyskole og i 1991 var hun ferdig utdannet som navigatør. Etter et kort stopp på Andøya gikk hun på Luftkrigsskolen før hun returnerte til Andøya og 333 skvadronen i 1997. I 1998 begynte Ingvild i 330 skvadronen (redningshelikopter) i Bodø. I 2003 ble hun skvadronssjef for 334 skvadronen som skulle innføre NH90.

Etter stabsskole i USA og jobb på situasjonssenteret i Forsvarsstaben kom hun tilbake til 334 skvadron på Bardufoss i 2006. Hun var i en periode militærassistent for forsvarsministeren og ble veteran etter tjeneste i Afghanistan i 2010/2011. Deretter jobbet hun videre med testing og evaluering for NH90 før hun kom tilbake til Andøya sent i 2014. Da ble hun sjef 133 Luftving og dermed første kvinnelige sjef for en operativ flystasjon. Hun var sjef på Andøya flystasjon frem til sin død.

Som leder i Luftforsvaret var hun en bauta gjennom sin ledelse av Andøya Flystasjon i fem turbulente og utfordrende år. Med sitt varme og inkluderende lederskap evnet hun å ivareta sine ansatte, samtidig som hun gikk i front for å løse oppdraget og finne tiltak som sikret operative leveranser.

Hele Ingvilds karriere har vært preget av krevende og skiftende utfordringer. Hennes gode humør, sammen med et sterkt fokus på å løse sitt oppdrag, har preget rollene hun har hatt. Ingvild sin omtanke for personellet har vært spesielt viktig under de omstillingsprosessene hun har vært satt til å lede. I tillegg til dette har hun alltid vist stor omsorg for vernepliktige.

Til tross for hennes varme måte å lede på kunne hun også være svært bestemt og myndig. Dette kom til utrykk hvis organisasjonen mistet fokus på målet og hensikten, eller hvis noen oppførte seg dårlig mot andre. Hun hadde alltid tid til å møte personell på alle nivåer i organisasjonen, og hun satte spesielt stor pris på samarbeidet hun til enhver tid hadde med de tillitsvalgte for soldater og ansatte.

Ingvild var i god form helt til det siste, hun elsket friluftsliv og var aktiv i militær idrett. Hun deltok aktivt som utøver mellom 1995 og 1997 og var leder for Forsvarets flyfemkamputvalg fra 2014. Høydepunktet var VM 1996 i Luleå Sverige. Her var hun pioner sammen med noen få andre kvinner. Orientering var også en viktig idrett for Ingvild, og hun hadde naturlig nok gode fysiske testresultater gjennom hele karrieren.

Havet har vært viktig for Ingvild, og mye av tjenesten hennes hadde maritim karakter. Det var ikke tilfeldig at hun trivdes så godt på Andøya, og at hun og Henrik skaffet seg havseiler. De var mye på tur i kaldt og åpent hav, helt opp mot iskanten. Dette sier mye om eventyrlyst og mot.

Ingvild var åpen om sin sykdom da denne traff brått i 2015/2016. I hverdagen var det ikke lett å se at Ingvild var syk. Hennes gode humør og positive innstilling til livet var som før. Hun fortsatte i rollen som luftvingsjef, med korte fravær under operasjoner, strålebehandling og cellegift. Man kunne lære mye om livet ved å stå Ingvild nær, selv om døden ventet. Heldigvis fikk Ingvild flere år enn det som prognosen tilsa, noe hun benyttet godt både i jobb og sammen med familie.

For alle ansatte på Andøya flystasjon er tapet av Ingvild tungt å bære. Hun har vært en klippe for en avdeling i omstilling og nedlegging. Hun har vist stor forståelse for de utfordringer som har truffet både individene og de operasjonene som avdelingen har bidratt i. Samarbeidet med de andre avdelingene som er representert på flystasjonen var svært godt, og hun inkluderte disse i sin tenking og handling i de store endringene som flystasjonen står i.

Vi vil uttrykke vår takknemlighet for den Ingvild var for oss og vil minnes henne med varme og savn.

Vi vil også uttrykke vår takknemlighet til Henrik for at vi fikk låne henne så mye og for hans åpenhet i den siste perioden, slik at vi kunne stå Ingvild nær helt til det siste. For hvem han var for Ingvild, noe som gjorde henne sterk og tillitsfull for oss når vi trengte det.

Vi vil lyse fred over Ingvild sitt minne. Våre tanker og omsorg går til Henrik og hans døtre, Ingvilds øvrige familie og venner.

I takknemlighet og respekt,

Kolleger i 133 luftving og Andøya Flystasjon

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland