Fra klokken 14.00: Spaceport-regulering sendes til fylkesmannen

Rådmannen vil ikke ta klagen fra Norges fiskarlag til følge. Dersom politikerne er enig i det, havner reguleringsplanen for Andøya Spaceport hos fylkesmannen.

Formannskapet i Andøy samles til første fysiske møte etter virusutbruddet. Møtet holdes i kommunestyresalen slik at representantene kan holde riktig smittevernavstand. Kommunens regnskap for 2019 og flere reguleringssaker står på sakskartet. Møtet er lukket for publikum, og sendes live på VOL.

Andøy

Formannskapet i Andøy samles i dag til sitt første fysiske møte etter virusutbruddet.

Flere reguleringssaker skal behandles. Blant annet skal formannskapet vedta om reguleringsplanen for The Whale skal legges ut til høring.


Underskudd i Andøy:

Men det ble «bare» 2,9 millioner kroner

Økonomisjef Stein Ivar Johansen hadde gladnyheter til politikerne i Andøy på tampen av mandagens formannskapsmøte. Det ble underskudd, men bare 2,9 millioner kroner.


Formannskapet skal også behandle Andøy kommunes regnskap for 2019, som ga et underskudd på 2,9 millioner kroner.

Klage

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Andøya Spaceport 2. mars i år. Norges fiskarlag har klaget på vedtaket.

Nordland fylkes fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Fiskebåt og Andøy fiskarlag står også bak klagen.


Bekreftet nok en gang 365 millioner kroner til satelittbase på Andøya

Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Men først må selskapet oppfylle en rekke vilkår.


Hovedbekymringen til fiskerne er at all aktiviteten knyttet til Andøya Space Center og datterselskapene, samt Forsvaret vll gjøre det vanskelig å drive fiske utenfor Andøya.

Fiskarlaget mener at deres bemerkinger til planen har fått slett behandling. Videre mener man at det ikke er avklart hva som skal med rakett-trinnene som faller ned i sjøen etter oppskyting. Fiskarlaget frykter at disse blir liggende på bunnen og kan skape problemer for fiskeredskaper.

Norges fiskarlag mener også at fiskerinæringen ikke fikk planprogrammet til høring.

Fiskarlaget mener videre at koordineringsgruppen som skal sørge for dialog mellom Andøya Space Center, Andøya Spaceport, Andøya Test Center, Forsvaret og fiskerne ikke gir nok forutsigbarhet og sikkerhet for fiskerne.

Tas ikke til følge

Oppsummert mener rådmannen at klagen ikke bringer noe nytt inn i saken og at bekymringene til Norges fiskarlag er tatt hensyn til.

Rådmannen peker på at Andøy fiskarlag fikk varsel om planoppstart, men ga ingen merknader til planprogrammet.

– Det kom innspill fra fiskere som privatpersoner og J.M. Nilsen Fisk AS til planprogrammet, men ikke fra Andøya Fiskarlag. Norges Fiskarlag fikk beklageligvis ikke varsel om oppstart og forslag til planprogram, skriver rådmannen.

Når det gjelder nedfall av rakettdeler, mener rådmannen at bærerakettene vil falle ned utenfor 12-milsgrensen og at dette dermed ikke kan reguleres etter plan- og bygningsloven, men må vurderes gjennom en egen oppskytingstillatelse.

– Rådmannen mener at innholdet i klagen var tilstrekkelig belyst og svart ut i saksframlegget ved sluttbehandlingen. Klagen bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, men sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, skriver rådmannen.

Møtet holdes i kommunestyresalen slik at representantene kan ha korrekt smittevernavstand til hverandre. Møtet er lukket for publikum, men sendes på VOL fra klokken 14.00.