Fant lite forurensing på Andøya

Forsvaret har ikke gjort store funn av forurensing ved Andøya flystasjon, men et område skal undersøkes videre de neste årene.

MILJØUNDERSØKT: Andøya flystasjon er blitt grundig miljøundersøkt. Det er tatt over 1.200 prøver fra 22 ulike områder på flystasjonen. Bildet viser fra venstre Anne Kristine Søvik fra Multiconsult og geolog og miljørådgiver Tore Joranger i Forsvarsbygg. Kjartan Hansen fører gravemaskinen.   Foto: Forsvarsbygg

Andøy

Forsvarsbygg har gjennomført en større miljøundersøkelse ved Andøya flystasjon. Siden 2017 er det tatt over 1.200 prøver fra 22 ulike områder inne på flystasjonen.

– Miljøseksjonen i Forsvarsbygg gjennomførte i 2017 en innledende miljøkartlegging ved Andøya flystasjon. Her dokumenterte vi, blant annet ved befaringer, intervjuer og historiske kilder, hvilke områder hvor det var mistanke om forurensing etter mange års aktivitet ved basen, Tore Joranger i en pressemelding.

Han er geolog og miljørådgiver i Forsvarsbygg.

Det pågår nå miljøtiltak ved en rekke norske flyplasser, blant annet Evenes.

Grundig

Sammen med Multiconsult ble det laget et program for prøvetaking fra brannøvingsområder. verksteder og fyllinger.

– Det er ikke tvil om at vi har gått grundig til verks, hele arealet er gjennomgått, sier Joranger.

Undersøkelsene ble gjort i 2018 og 2019. Det er brukt både gravemaskin og boremaskin for å ta prøver, samt vannprøver.

– Det ble analysert på et vidt spekter av miljøgifter, som metaller, PCB, PAH og olje. Multiconsult har nå utarbeidet rapporter for alle områdene, hvor resultatene er beskrevet og risikovurdert. Det er også vurdert om det er behov for videre undersøkelser eller tiltak, sier Joranger.

Må fjerne noe forurenset masse

I 14 av 22 områder er det ikke behov for å gjøre videre undersøkelser. I ett område man fjerne noe forurenset masse, men man skal gjøre flere undersøkelser i de resterende områdene.

– -Dette gjelder konkret tre lokaliteter med oljeforurensning, samt fire områder med PFAS forurensning. PFAS er fluorholdige stoff som hovedsakelig stammer fra bruk av brannskum på flystasjonen. Disse lokalitetene vil følges opp i 2020 og 2021 for å vurdere om det er en risiko at massene ligger slik de gjør, om det er behov for tiltak, og i såfall hvilke omfang tiltak skal ha, sier Joranger.