Andfjord Salmon framskynder byggeplaner - henter 150 millioner i rettet emisjon

Det landbaserte havbruksselskapet Andfjord Salmon™ har gjennomført en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer på 150 MNOK. Selskapet starter allerede nå konstruksjonen av ytterligere ti bassenger, samt driftsbygning for anlegget.
Andøy

Dette står å lese i en pressemelding fra selskapet. På grunn av at emisjonen ble betydelig overtegnet, ble det besluttet å utvide emisjonen fra 120 millioner kroner, som opprinnelig var den kommuniserte summen.

Som VOL skrev torsdag, skal Andfjord Salmon i nær framtid noteres på Merkur-listen ved Oslo Børs.

«Dette er en ny og viktig milepæl for Andfjord Salmon. Det første byggetrinnet har gått etter planene. Vi iverksetter allerede nå neste fase, før det opprinnelig var planlagt, fordi vi ser at det er hensiktsmessig. Vi opplever at det er sterk tro, både internt og blant investorene vi har møtt, på planen om å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag», sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, i pressemeldingen.

Det første bassenget har en produksjonskapasitet på 1.000 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), og skal være ferdigstilt i andre halvår i 2020. Planen var å starte neste byggetrinn første halvår 2021, men Andfjord Salmon framskynder nå disse planene. Totalt elleve basseng skal bygges på Kvalnes på Andøya, der selskapet i første fase har konsesjon på 10.000 tonn MTB.

DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Toluma Norden AS er blant de nye institusjonelle investorene i Andfjord Salmon.

«Emisjonen gjør at vi nå kan starte på neste fase. Dette gjelder ikke bare de neste ti bassengene på Kvalnes, men også regulering og tilrettelegging av våre områder på Fiskenes og Breivik. Totalt har vi ambisjoner om å oppnå 70.000 tonn MTB, på til sammen tre lokasjoner på Andøya», forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, i pressemeldingen.