Andøya flystasjon med koronatiltak

En ansatt ved Andøya flystasjon er testet for koronavirus, og ledelsen ved flystasjonen har iverksatt flere tiltak i påvente av testresultatet.
Andøy

– En av våre ansatte er testet for Covid 19. Stasjonsgruppe Andøya har derfor iverksatt lokale tiltak og opprettet kontakt med Andøy kommune og helsetjenesten. Det er ikke påvist smitte, og den ansatte har ingen symptomer per nå, men vi har iverksatt tiltak for å være føre var og det mener vi er riktig tilnærming, sier stasjonsgruppesjef Lasse Berg.

Han sier at man har valgt å sende noen ansatte hjem i karantene. Dette er personer som har arbeidet sammen med den ansatte som nå har testet seg for koronaviruset.

– I påvente av svar på testen, har vi valgt å legge oss på en mer restriktiv linje enn anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Berg.

Han sier at både stasjonsgruppen og Luftforsvaret har etablert gode rutiner for å håndtere smitte blant ansatte. Dette har skjedd i samråd med helsemyndighetene.

– Foreløpig har dette ikke noen påvirkning på våre operative leveranser, sier Berg.