Spør om Moria-flyktninger

Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen spør ordfører Knut Nordmo om han vil presse regjeringen for at Norge skal ta i mot flere flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

MORIA: Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen mener Norge må ta i mot flere enn 50 flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Moria-leiren ligger på den greske øya Lesbos og har siden 2015 huset flyktninger fra en rekke land.

Leiren var opprinnelig en militærleir for 3.000 soldater, men har huset godt over 10.000 flyktninger.

Leiren ble denne uken rammet av brann og det meste av leiren er nå ødelagt. Norge har bestemt seg for å hente 50 flyktninger fra leiren.

Johansen mener det er alt for lite. Han har derfor sendt følgende spørsmål til ordfører Knut Nordmo:

«Vi ser dessverre katastrofen som nå inntreffer Moria. Det er trist å se det som skjer, det er trist å se at vi har en regjering som ikke handler, når mennesker er i nød.

Regjeringen Solberg mener Norge, ett av verdens beste land kan ta imot 50 flyktninger fra Moria, tallet burde vært minst 1000.

Mitt spørsmål til ordføreren er:

Vil han aktivt jobbe for at Andøy henvender seg til regjeringen for å presse på for å øke antallet som Norge skal ta imot?

Vil ordføreren melde til myndigheten at Andøy er klar for å ta imot sin del av flyktningene fra Moria leieren?»

Kommunestyret i Sortland har allerede gjort vedtak om man vil ta i mot flyktninger fra Moria-leiren.

Møte mandag

Johansen får svar på spørsmålet sitt når kommunestyret samles til nettmøte mandag – et møte som er merkelig i seg selv.

Opprinnelig var det ingen saker som skulle behandles. Politikerne skulle få en seks timer lang gjennomgang av de såkalte Kostra-tallene for Andøy

Kostra er et nasjonalt system der kommuner og fylkeskommuner rapporterer ulike tall om den kommunale driften og har vært i bruk siden 2000.

Det har derfor ikke vært lagt opp til strømming av møtet, og det er ikke annonsert. Publikum har heller ikke tilgang til nettmøtet. Det betyr at kommunestyret i Andøy i praksis avholder et lukket møte, selv om pressen har tilgang til nettmøtet.

Etter hvert er det kommet en tillegginnkalling der man skal behandle spørsmål og interpellasjoner.

Har plass

Andøy kommune har for øvrig god plass til flyktninger.

Som VOL har omtalt, må kommunen betale 1,4 millioner kroner i året i husleie for flyktningboliger som står tomme.