Reagerer på møteform som utestenger innbyggerne

Kommunestyrerepresentantene Kjell-Are Johansen (Ap) og Robert Svendsen (MDG), reagerer på at Andøy kommune ikke holder fysiske møter etter at Covid19 forskriften ble opphevet 1. august.

Avviser: Ordfører Knut Nordmo (Sp) avviser kritikken mot at mandagens kommunestyremøte ble avholdt på den digitale møteplattformen Teams, noe som utestengte allmennheten fra å følge møte, slik kommuneloven krever. Møte ble heller ikke annonsert på forhånd, og ordføreren sier til Andøyposten at kommunestyremøte ikke er et ordinært kommunestyremøte, selv om kommunestyret er innkalt til kommunestyremøte. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Andøy

På bakgrunn av tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en midlertidig forskrift, som skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften hadde en bestemmelse som sa at den skulle oppheves 31. august 2020.