Sendingen fra formannskapet utgår

Vi har tekniske problemer med sendingen fra Andøy formannskap.
Andøy

Sendingen går derfor ut og vil bli lagt ut i opptak senere.