Johansens utspill om godtgjøring til kommunalt folkevalgte:

– Bør heller justeres ned

Kjell Are Johansen (Ap) presiserer at han ikke mente å justere kommunestyrets godtgjørelse opp mot Samskap sin. Heller stikk motsatt.

Samskapsmedlem og gruppeleder for Arbeiderpartiet Kjell Are Johansen (midten) mener at det er naturlig å se på en nedjustering av Samskaps møtegodtgjørelse-reglement, så de står mer i stil med kommunestyrerepresentantene.   Foto: arkivfoto: mette-helene b. amundsen

Andøy

Johansen sier til Andøyposten at han har behov for å korrigere artikkelen fra hans innlegg i formannskapet om at godtgjørelsesregulativet er for lavt, og at det heller burde justeres opp mot Samskap.