Vil ta ut 15 millioner fra Andøy Energi til The Whale

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen foreslår at Andøy kommune tar ut 15 millioner kroner i ekstra utbytte fra Andøy Energi til å finansiere et tilskudd til Thw Whale.

455 MILLIONER: The Whale er beregnet å koste 455 millioner kroner. Rådmannen til ta ut 15 millioner kroner fra Andøy Energi for å finansiere kommunens andel av spleiselaget.  Foto: Illustrasjon: Dorte Mandrup arkitekter

Andøy

Formannskapet i Andøy møtes tirsdag 2. februar for å behandle saken.

The Whale har ikke søkt kommunen om tilskudd, men ordfører Knut Nordmo har bedt rådmannen utrede saken.

455 millioner

The Whale er beregnet å koste 450 millioner kroner. Det offentlige er forventet å bidra med 309,5 millioner kroner av dette. Resten finansieres gjennom egenkapital (78 millioner), andre private bidrag (30 millioner) og lån (37,5 millioner) i bank.

Av det offentliges bidrag forventer man 150 millioner kroner i støtte over statsbudsjettet, og 67,5 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Andøy kommune bes gi et tilskudd på 15 millioner kroner, i tillegg til 17 millioner kroner via Samskap.

Nordland fylkeskommune skal bidra med 55 millioner kroner i tilskudd. Fem millioner kroner kommer via Skattefunn-ordningen.

Styret i Andøy Energi AS har foreslått at Andøy kommune tar ut 17 millioner kroner i utbytte til finansiering av The Whale.

Styret i Andøy Energi slår fast at utbyttet vil begrense Andøy Energis muligheter til å ta opp lån i fremtiden.

– Viktig

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen skriver i sin vurdering av saken følgende:

– Realisering av The Whale er viktig for Andøy kommune, og det er viktig for realisering av prosjektet at også kommunen bidrar i spleiselaget. Det er utgangspunktet for at rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar at et ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS skal brukes til finansiering av tilskudd til realisering av The Whale, med et klart forbehold om fullfinansiering og realisering av prosjektet.