Andøy kommune kjøper ikke strøm hos eget selskap

Andøy kommune skal kjøpe strøm fra Ishavskraft de neste fire årene. Kommunens eget kraftselskap Andøy Energi AS nådde ikke opp i konkurransen.
Andøy

Andøy kommune har 132 elektriske anlegg og et årlig forbruk på cirka 8 gigawattimer (GWh). Dette er fordelt på 6 GWh kraft til fastpris eller spotpris og 2 GWh kjelkraft.