Dårlig brøyting skaper usikkerhet:

– Jeg blir kok forbanna

De er rasende for at det ikke brøytes når det behøves mest. Innover mot Skjoldehamn opplever beboere at det knapt er fremkommelig på snørike dager.

Vidar Nilssen i Skjoldehamn tar selv på seg lokal brøyting av oppkjørsler og brøyter så mye han kan hvis han må til ulike tider på døgnet, også før andre står opp om morgenen. :  Foto: Tord Viken

Andøy

Når det snør så snør det ofte mye i Andøy, og noen steder mer enn andre. Sørover mot Skjoldehamn, har snøen med å legge seg dypt, og siden det er få beboere og liten trafikk, snør det fort igjen. Men for dem som faktisk bor der er fremkommelighet like viktig som for andre.