– Jobber med privat- klinikk i Risøyhamn

Fylkespolitiker Odd Arne Andreassen (Sp) sier at fylkesråd Kirsti Saxi lovet å se spesielt på løsninger i for Andøy.

raskt: Odd Arne Andreassen (Sp) sier at når fylkesråden var såpass positiv til å se til Andøy tannklinikk, og finne løsing på de akutte problemene, anså han det som den beste løsningen. 

Andøy

– Når fylkesråden var såpass positiv i svaret i forhold til å se til Andøy tannklinikk, og finne løsing på de akutte problemene, tenker jeg at det vil gå raskere enn å be om en evaluering for hele strukturen av tannklinikker, sier Andreassen. Han er klar over at andre tannklinikker også har problemer, men ingen så akutt som det man ser i Andøy. Fra talerstolen dro han fram eksempler på folk som måtte reise helt til Harstad for å få tannbehandling.