Jakter på prosjektleder for vann - og avløp

Teknisk sjef Arne Blix sier at arbeidet med hovedplan for avløp (HPA) ikke er kommet så langt som ønsket. Nå skal de lyse ut en egen prosjektleder for å bli ferdig i 2022.

Teknisk sjef Arne Blix, presenterte høsten 2019 prosjektet som skulle få i land Hovedplan avløp i 2020. Nå viser det seg at arbeidet er langt mer omfattende enn forventet. Derfor starter Andøy kommune på ny frisk med å lyse ut en ny prosjektlederstilling til formålet.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Som Andøyposten skrev høsten 2019, ansatte Andøy kommune en student til å utarbeide Andøy kommunes HPA som sitt hovedfagsprosjekt. Målet var å få lagt fram planverket til politisk behandling i september 2020. Slik gikk det ikke.