Lofoten størst på torsk i forrige uke

Frem til nå har Vesterålen ligget i torsketoppen i Norge, men i uke 11 var Lofoten størst. Vesterålen ligger nå godt foran fjoråret i oppfisket kvantum.

MER TORSK – LAVERE PRIS: Det er fisket mer torsk i Vesterålen enn det var per uke 11 i fjor, men lavere priser gjør at fangsten har betydelig lavere verdi.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det ble landet tett under 4.000 tonn torsk i Vesterålen i forrige uke. Det er det tredje største ukekvantumet i år. Fangsten hadde en verdi på 60 millioner kroner.