Regjeringen vil gi penger til The Whale

I dag la regjeringen fram Museumsmeldingen, som skal legge rammene for statens satsing på museumssektoren i årene framover. Der gjør regjeringen det klart at de vil bruke penger på opplevelsessenteret The Whale på Andøya, men hvor mye fremdeles er uklart.

Slik er det meningen at museet The Whale skal se ut. Illustrasjon: Dorte Mandrup arkitekter 

Andøy

– Regjeringen går nå til Stortinget og sier at The Whale skal gis investeringsstøtte i årene framover. Det er ingen stortingsmeldinger som sier beløp, for bevilgningene vedtas i statsbudsjettet, men hvis Stortinget slutter seg til er dette så godt som en lovnad om statlig støtte, sier Bård Ludvig Thorheim til VOL i et pressemøte.