Andøys største sauebonde venter 800 lam

Nå braker det løs med lamming i fjøsene til Andøys mange sauebønder. På Rabben, hos Karl Mortensen er det ekstra stas i år, siden gården nå har bygd seg opp til 390 vinterfora sau. Det er nok til å være heltidsbonde, men likevel ikke godt nok. Han håper årets landbruksoppgjør skal gjøre noe med det.

Karl Mortensen gleder seg til denne hektiske tida der de venter 800 lam. Den første kom på lørdag, og innen 17. mai skal alle ha kommet til verden.   Foto: Alle foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Lørdag kom det første lammet på Rabben, og nå venter Karl resten av de 800 som skal komme på løpende bånd fram mot 17. mai, Vi møter han på lammevaktrommet, som er fullt innredet for å bo der i lammetida.