Ber kommunen garantere for banklån til takutbedringer på 6,5 millioner kroner:

– Hallen kan bli stengt allerede i år

Helt siden Norlandiahallen åpnet i 2015 har det vært problemer med taket. Nå er situasjonen at det må skifte, noe som koster Andenes flerbrukshall AS 6,5 millioner kroner, som de må låne i banken.

Hjelp: Styreleder Morten Ellingsen og styremedlem Jarle Bergheim i Andenes flerbrukshall AS, som eier Norlandiahallen, håper Andøy kommune vil stille som garantist for et lån på 6,5 millioner kroner som de må ta opp for å utbedre taket i hallen. – Konstruksjonen i taket er svekket og vil falle ned til slutt. Det kan hende vi må stenge halle allerede i år, sier Bergheim. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Andøy

I september i fjor skrev vi sist om takproblemene i hallen, da Benn Eidissen trakk seg som styremedlem etter uenigheter om hvordan problemene skulle løses.