Likevel slått av flere lokalt

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert tall som viser hvor i landet man finner de høyeste inntektene blant unge voksne. Andøy er å finne midt på treet her.

Den personen mellom 18 og 35 år i Andøy, som har like mange personer foran seg som bak seg på listen, har en brutto inntekt på 275.800 kroner.   Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Andøy

Blant alle nordmenn mellom 18 og 35 år er brutto medianinntekt på 275.100 kroner. Med median menes den midterste personen, som har like mange over seg som under seg på listen. Det gir et bedre bilde av nivået enn gjennomsnittet, der få personer med skyhøy inntekt skaper bølger i tabellen.