Stor lokal handelsøkning i Andøy i koronaåret 2020:

– Mens andre måtte permittere, måtte vi ansette flere

Mange fryktet korona og nedstenging, men ferske tall viser at detaljhandelen i Andøy økte med hele 14,8 prosent i 2020. Hos Andenes Servicesenter, som driver Shell-stasjonen på Andenes, økte omsetningen enda mer.

Skryt: Regionsjef i ST1 Norge, Trine Linda Hansen (midten), skryter av jobben Bente Alsos, Tom Gjerde og de andre ansatte ved Andenes Servicesenter gjør. – De har til og med større fart i omsetningen i 2021 enn de hadde i 2020, sier Hansen. Foto: Linn Cecilie Rønneberg 

Andøy

Med mindre penger brukt på reise og uteliv gjennom pandemien, så har folk flest brukt mer penger på detaljhandel. Statistikken som viser omsetning i handelsnæringen, målt per innbygger, har hatt et enormt oppsving i løpet av 2020, sammenlignet med året før.