Knallgode tall for Andøytorv AS i koronaåret 2020:

Økte omsetningen med hele 11,5 millioner

Årsresultatet for Andøytorv AS viser svært positive tall, fra et overskudd på 820.888 kroner i 2019 til 1.332.692 kroner i koronaåret 2020.

Daglig leder i Andøytorv AS, Cato Wangen, synes det er flott å kunne bidra positivt med tanke på arbeidsplasser. Fra 9,6 sysselsatte årsverk i 2019 til 10, 8 sysselsatte årsverk i 202. Det vil si at de har økt med 1,2 årsverk. – Det er fint å kunne være en bidragsyter til lokale arbeidsplasser, sier Cato Wangen.   Foto: ARKIVFOTO: TORD VIKEN

Andøy

Det tilsvarer en økning på en halv million kroner. Ser man på inntektene til selskapet er tallene enda grønnere. I 2019 hadde Andøytorv en omsetning på 29,44 millioner kroner, mens de i 2020 omsatte for 40,9 millioner kroner. Med andre ord en økning på hele 11,5 millioner kroner. Ser man på kostnadene, så økte de med 10,8 millioner kroner til 39,1 millioner kroner i 2020.